Jak często należy odrobaczać zwierzęta?

   

Jak dobierać karmę po zabiegu kastracji i sterylizacji kotów i kotek?

   

Kiedy rozpocząć szczepienie szczeniąt i kociąt?

   

Dlaczego warto wykonać badania krwi u psów powyżej 6 roku życia?

   

Zabieg operacyjny

   

Przygotowanie pacjenta do zabiegu i opieka pooperacyjna

     
     

Jak często należy odrobaczać zwierzęta?

Choroby pasożytnicze mogą być wywołane przez organizmy bytujące na powierzchni ciała lub w narządach wewnętrznych żywiciela. U psów żyjących w Polsce najczęściej występującymi endopasożytami są: glista (Toxocara canis), tasiemiec (Dipylidium caninum) oraz tęgoryjce (Unicinaria stenocephala), które żyją głównie w przewodzie pokarmowym żywiciela ostatecznego. Człowiek może być zarówno żywicielem pośrednim jak i ostatecznym niektórych pasożytów zwykle stwierdzanych u psów. Do zarażenia człowieka dochodzi drogą pokarmową. Są to tzw. „choroby brudnych rąk”, wynikające z nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny. Dlatego też szczególnie narażone na zachorowanie są dzieci, mające bliski kontakt z zarażonymi psami. Ponieważ środki przeciwko pasożytom bytującym w przewodzie pokarmowym działają jednorazowo tzn. usuwają osobniki znajdujące się w przewodzie pokarmowym, ale nie zabezpieczają przed ponownym zakażeniem, należy pamiętać o regularnym odrobaczaniu. Oto moje rady:
- Dorosłe psy należy odrobaczać co 3 miesiące
- W przypadku, gdy po podaniu preparatu w odchodach zwierząt znajdują się pasożyty, odrobaczenie należy powtórzyć po miesiącu.
- Szczenięta są bardzo często zakażane pasożytami przez matkę, dlatego pierwszym zabiegiem profilaktycznym po odebraniu
  go od hodowcy powinno być odrobaczenie i odpchlenie.
- Odrobaczać zwierzęta powinno się na tydzień przed planowanym szczepieniem ochronnym, zwiększa to skuteczność szczepienia.
- Warto jest odrobaczenie poprzedzić podaniem preparatu przeciwko pchłom, gdyż pasożyty te roznoszą jajeczka nicieni.
 


Jak dobierać karmę po zabiegu kastracji i sterylizacji kotów i kotek?

Karma, którą podajesz swojemu Pupilowi powinna zapewniać utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz środowiska moczu, które pomaga przeciwdziałać powstawaniu kamieni moczowych. Sterylizacja prowadzi do zmian w wydzielaniu hormonów, a także do zmian w zachowaniu kota. Z tego względu konieczne staje się wprowadzenie odpowiedniej diety
- U sterylizowanych kotów wzrasta ryzyko rozwoju otyłości, po zabiegu sterylizacji koty zaczynają jeść więcej, podczas gdy w rzeczywistości ich zapotrzebowanie energetyczne zmniejsza się o około 30%.
- Ryzyko rozwoju otyłości jest wyższe u kocurów niż u kotek. Spożycie karmy u kastrowanych kocurów wzrasta o 25%, podczas gdy sterylizowanych kotek o 18%.
- U kotów sterylizowanych ryzyko powstawania kamieni szczawianowych jest 7-krotnie wyższe, a kamieni struwitowych 3,5-krotnie wyższe w porównaniu do kotów niesterylizowanych
- Zmiany w poziomie hormonów oraz dość często towarzysząca temu nadwaga sprawiają, iż koty stają się bardziej leniwe, co między innymi powoduje, iż rzadziej podchodzą do miski z wodą i oddają mniejszą ilość moczu. Mocz gromadzi się wtedy w pęcherzu, pozostając tu przez dłuższy czas, co stwarza idealne warunki do powstawania kamieni.
 


Kiedy rozpocząć szczepienie szczeniąt i kociąt?

Bezpośrednio po urodzeniu szczenięta/kocięta są przygotowane na atak zarazków znajdujących się w środowisku. Dzieje się tak, ponieważ podczas ciąży szczenięta/kocięta zaopatrywane są przez matkę w odpowiednie przeciwciała. Niestety przeciwciała te szybko zanikają w organizmie szczenięcia/kociąt i zwykle w wieku 7-9 tygodni szczenię nie posiada już zapasu przeciwciał matczynych. Od tego momentu prawdopodobieństwo zachorowania znacznie wzrasta, szczególnie w przypadku ataku groźnego zarazka. Jeśli dodatkowo zwierzęta spotykają się z innymi na spacerach, odwiedzają wspólne trawniki itp. trzeba poważnie zastanowić się nad szczepieniem wczesnym, gdyż kontakt z zarazkiem jest niemal pewny. Dlatego szczepienie wczesne wykonuje się w 6-7 tygodniu życia, rutynowo szczepienia rozpoczyna się w 9-10 tygodniu życia.
 


Dlaczego warto wykonać badania krwi u psów powyżej 6 roku życia?

Badania laboratoryjne krwi powinno wykonywać się profilaktycznie u psów powyżej 6 roku życia. Umożliwia to wczesne wykrycie wielu chorób jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych. Wczesna diagnoza umożliwia szybkie podjęcie leczenia co w znaczący sposób ogranicza szkody jakie choroba wyrządza w organizmie. Bardzo często zdarza się, iż po wystąpieniu objawów klinicznych leczenie nie jest już skuteczne.
 


Zabieg operacyjny

Termin zabiegu należy uzgodnić telefonicznie lub podczas wizyty
24 godziny przed zabiegiem należy zastosować porady dotyczące przygotowania do zabiegu
Jeżeli podczas badania ogólnego są wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta lekarz zleci wykonanie badań dodatkowych.
Badania dodatkowe są również wskazane u zwierząt nie wykazujących objawów chorobowych.
Podstawowe badania dodatkowe przed zabiegiem chirurgicznym to: badanie morfologiczne krwi, badanie biochemiczne krwi (profil wątrobowy, profil nerkowy, profil metaboliczny) i EKG.
W lecznicy przed zabiegiem zwierzęciu podane zostają środki uspokajające
Właściciel czeka na poczekalni 10-15 min , aż środki zaczną działać, następnie zakładany jest kateter dożylnie i zostają podane środki do narkozy
Zabieg odbywa się w sali operacyjnej
Po zabiegu pacjent przebywa w klatce wyłożonej wkładem higienicznym
Zwierzęta wydawane są po upływie 4 godzin od zabiegu
Przed odebraniem zwierzęcia właściciel zostaje pouczony o właściwej opiece
W dniu następnym i dwa dni po zabiegu odbywa się rutynowa wizyta kontrolna
Po zabiegu zwierzę nosi specjalny kołnierz ochronny lub fartuszek aż do wyciągnięcia szwów
Szwy są wyciągane po 7-14 dniach
 


Przygotowanie pacjenta do zabiegu i opieka pooperacyjna

Każda operacja jest dużym obciążeniem dla zwierzęcia. Ważne jest więc odpowiednie przygotowanie do zabiegu, a później odpowiednia opieka pooperacyjna.
Podstawowe zasady postępowania:
- głodówka przedoperacyjna dzień przed planowanym zabiegiem – pusty żołądek nie będzie uciskał przepony w trakcie operacji
  tym samym nie będzie utrudniał oddychania. Przy pełnym żołądku istnieje niebezpieczeństwo zachłyśnięcia lub skrętu żołądka.
- woda powinna być stale dostępna pomimo głodówki
- badanie przed zabiegiem- w przypadku wątpliwości co do zdrowia lekarz zleci dodatkowe badania w celu określenia stanu zdrowia pacjenta
- po zabiegu w łapie zwierzęcia w razie konieczności zostanie kateter dożylny, daje on możliwość szybkiego udzielenia pomocy
- szwy operacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z zaleceniem lekarza- służy do tego kołnierz ochronny lub fartuszek
- po powrocie do domu zwierzę będzie potrzebowało ciepłego, spokojnego i suchego miejsca
- w przypadku wymiotów należy położyć głowę niżej niż tułów, by nie doszło do zachłyśnięcia
- nie podawać jedzenia po zabiegu w tym samym dniu – przewód pokarmowy pracuje słabiej po środkach znieczulających
- wodę należy podawać, gdy zwierzę jest przytomne. Nie należy poić na siłę.
- jeżeli po zabiegu trzeba obrócić zwierzę na inny bok, a nie może ono zrobić tego samodzielnie zawsze należy je przekręcać przez mostek,
  zmniejsza się w ten sposób ryzyko wystąpienia skrętu żołądka
- każdy zabieg operacyjny wywołuje ból, podawane więc są środki przeciwbólowe przez co najmniej 2 dni po zabiegu zgodnie z zaleceniem lekarza
- należy bacznie obserwować zwierzę od momentu zabrania go z lecznicy, jeżeli wystąpi coś niepokojącego należy zgłosić to lekarzowi
Największe zagrożenie życia zwierzęcia występuje w ciągu pierwszych 48 godzin po zabiegu.