Robert Różycki - lekarz weterynarii, kierownik przychodni weterynaryjnej, absolwent wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)